Αποφράξεις Αθήνα

Άρθρα

Το αποχετευτικό σύστημα της σύγχρονης Αθήνας

Η λειτουργία ενός οργανωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των οικιακών λυμάτων έχει συντελέσει σημαντικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα διασφαλίζει και τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Το αποχετευτικό δίκτυο των Αθηνών, μετά την ραγδαία επέκταση της πόλης τις τελευταίες δεκαετίες, σήμερα έχει φτάσει να εκτείνεται σε μήκος περίπου 8.000 χιλιομέτρων, με συνεχή αύξηση. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης του αποχετευτικού και υδροδοτικού δικτύου της Αθήνας είναι η ΕΥΔΑΠ από το 1980.

Η αποχέτευση στο λεκανοπέδιο Αττικής αποτελείται από ένα δίκτυο με βασικούς και δευτερεύοντες βοηθητικούς αγωγούς,  στους οποίους διοχετεύονται όλα τα λύματα, με τελικό προορισμό το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας. Στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας γίνεται ο βιολογικός καθαρισμός τους και στη συνέχεια χύνονται στη θάλασσα.

Το αποχετευτικό δίκτυο της Αθήνας είναι στην μεγαλύτερη έκτασή του χωριστικό, δηλαδή χρησιμοποιεί διαφορετικούς αγωγούς για τα ακάθαρτα και τα όμβρια ύδατα. Στο κέντρο της Αθήνας και για δίκτυο 88 χιλιομέτρων, από το Γαλάτσι ως την Πλάκα, το δίκτυο είναι παντορροϊκό, δηλαδή ο αγωγός ακαθάρτων και ομβρίων είναι κοινός και μεταφέρει μαζί λύματα και όμβρια ύδατα προς το ΚΕΛ της Ψυττάλειας.

H ΕΥΔΑΠ έχει συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, με εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο Ακροκέραμο Κερατσινίου-Ψυττάλεια και στο Θριάσιο Πεδίο.

Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)

ΚΕΛ Ψυττάλειας – Ακροκεράμου

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΚΕΛ Ψυττάλειας-Ακροκεράμου γίνεται η επεξεργασία δεκάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων σε καθημερινή βάση. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή Ακροκέραμο Κερατσινίου και ακριβώς απέναντι, σε ένα πολύ μικρο νησάκι-σχεδόν βραχονησίδα-, που ονομάζεται Ψυττάλεια.

Το κέντρο ξεκίνησε την λειτουργία του το 1994. Σε αυτό καταλήγουν τα αστικά λύματα, καθώς και βιομηχανικά υγρά απόβλητα (μετά από προεπεξεργασία) της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας (Αθήνα, Πειραιάς και προάστια). Με υποθαλάσσιους αγωγούς συνδέεται με την Ψυττάλεια και η Σαλαμίνα. Επίσης πρόσφατα (2016-2017) ο δήμος Παλλήνης (Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα) και ο δήμος Ωρωπού (Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Μικροχώρι, Αφίδνες, Ιπποκράτειος Πολιτεία) έχουν συμφωνήσει με την ΕΥΔΑΠ για την σύνδεση των αποχετευτικών τους δικτύων με το ΚΕΛ της Ψυττάλειας.

Αν υπολογίσουμε, ότι το ΚΕΛ Ψυττάλειας-Ακροκεράμου έχει τη δυνατότητα και καλύπτει σήμερα τις ανάγκες μίας σύγχρονης πόλης με πληθυσμό περίπου 5,5 εκατομμύρια κατοίκους, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, εκτιμάται ότι καθημερινά οι εγκαταστάσεις του ΚΕΛ της Ψυττάλειας δέχονται κατά μέσο όρο 730.000 κυβικά μέτρα λυμάτων.

αποχετευτικό δίκτυο αθήνας ψυττάλεια
ΚΕΛ Ψυττάλειας

Επεξεργασία λυμάτων

Ας αναφερθούμε συνοπτικά και χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες και στην διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας της Ψυττάλειας. Άλλωστε, σημασία έχει να κατανοήσουμε πλήρως τη συμβολή του σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου και του σύγχρονου συστήματος επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα λύματα που μεταφέρει το αποχετευτικό δίκτυο φτάνουν πρώτα στις εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου για μια προεπεξεργασία, κατά την οποία απομακρύνονται τα βαρέα στερεά και ακολουθεί η εσχάρωση, η εξάμμωση και η απόσμηση των λυμάτων. Η προεπεξεργασία των λυμάτων της Σαλαμίνας γίνεται στην Κυνόσουρα Σαλαμίνας. Έπειτα τα προεπεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται με υποθαλάσσιους αγωγούς στη νήσο Ψυττάλεια. Εκεί συνεχίζεται η επεξεργασία τους στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, στις οποίες συλλέγεται η πρωτοβάθμια ιλύς (λάσπη).

αποχετευτικό δίκτυο αθήνας ακροκεραμοσ κερατσινιου
Εγκαταστάσεις Ακροκεράμου

Μετα τον διαχωρισμό της λάσπης, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας των λυμάτων, που είναι ο βιολογικός καθαρισμός τους. Τελικός προορισμός των λυμάτων είναι να καταλήξουν τελικά στη θάλασσα, αλλά σε μορφή νερού, απαλλαγμένο κατά 93% από οργανικά φορτία και κατά 80% απαλλαγμένο από άζωτο. Το νερό επιστρέφει στη θάλασσα του Σαρωνικού κόλπου, χωρίς βλαβερές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στο υδάτινο οικοσύστημα.

ΚΕΛ Μεταμόρφωσης

Το 1986 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ). Το ΚΕΛΜ είναι το μοναδικό κέντρο υποδοχής και επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων σε όλη την Αττική. Εξυπηρετεί τους δήμους και τις κοινότητες της Αττικής (κυρίως της βόρειας και βορειο-ανατολικής Αττικής) που δεν έχουν ακόμα κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, αλλά χρησιμοποιούν βυτιοφόρα για τις εκκενώσεις βόθρων.

ΚΕΛ Μεταμόρφωσης

Το ΚΕΛΜ δέχεται μέχρι και 700 βυτιοφόρα και διαχειρίζεται πάνω από 20.000 κυβικά μέτρα βοθρολυμάτων καθημερινά. Τα επεξεργασμένα λύματα πέφτουν στο ρέμα της Πύρνας. Με το έργο αυτό περιορίστηκε σημαντικά (αλλά δυστυχώς δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς) η ανεξέλεγκτη απόρριψη βοθρολυμάτων σε ρέματα και δασικές περιοχές, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

ΚΕΛ Θριάσιου Πεδίου

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων του Θριάσιου Πεδίου (ΚΕΛΘ) λειτουργεί από το 2012 και επεξεργάζεται τα οικιακά και βιομηχανικά λύματα της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου, της Μάνδρας και της Μαγούλας.

κεντρο επεξεργασιασ λυματων θριασιου
ΚΕΛ Θριάσιου

Το έργο αυτό συμβάλλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου και στη σταδιακή εξυγίανση του Κόλπου της Ελευσίνας. Η καθολική σύνδεση των ακινήτων των περιοχών με το αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης καθυστερούν και τα απαιτούμενα έργα που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι και οι συνδέσεις των οικιακών καταναλωτών με το δίκτυο.

ΚΕΛ Σπάτων

Το συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων προβλέπεται να δημοπρατηθεί εντός του 2018 και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του θα εξυπηρετεί τους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, οι οποίοι θα αποκτήσουν κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.

ΚΕΛ σε άλλες περιοχές

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ προβλέπει και κατασκευή δύο ακόμα ΚΕΛ στην Αττική, στους δήμους Μαραθώνα και Σαρωνικού για να εξυπηρετήσουν τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό της ανατολικής Αττικής.

Ενημερώθηκε

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση: Θεοδωρήτου Βρεσθένης 26Α, ΤΚ 11743, Νέος Κόσμος, Αθήνα
τηλ. 693-077-8009
Ερχόμαστε στον χώρο σας για να λύσουμε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα φραγμένης αποχέτευσης.

Επικοινωνία

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Αποφράξεις Αθήνα – Πειραιάς – Προάστια
Αποφράξεις για κατοικίες (λεκάνες, μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, υδρορροές) από 25 €.
Αποφράξεις κεντρικής αποχέτευσης για πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους από 40 €.
Συντήρηση αποχέτευσης για πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, από 15€/μήνα.

Δείτε αναλυτικά
Αποφράξεις Αθήνα